Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk
7. mars:

Fálaldat mánáide ja nuoraide geat dárbbašit oktiiheivehuvvon bálvalusaid nannejuvvo

Guovvamánu 2023 rájes nanne Gáivuona suohkan fálaldaga mánáid ja nuoraid várás geat dárbbašit oktiih... loga eanet

Girjerádju

Girjerádjobálvalusas leat 3 ossodaga:

  • Váldogirjerádju lea suohkana guovddážis, Dálusvákkis.
  • Olmmáivákki girjerádjoossodat, mas lea sihke skuvlagirjerádju/ álbmotgirjerádju ja Sámi girjerádjobálvalus, lea Davvi álbmogiid guovddáža vuolit gearddis. 
  • Girjerádjo- ja kulturbusse mas lea kontorbáiki váldogirjerájus. Girjebusse vuodjá Gáivuona, Ráissa ja Ivgu suohkaniin. 

Rahpanáiggit - Dálusvákkis
Mánnodagaid : Gitta
Disdagaid  : 10.00 - 16.00
Gaskavahkuid : 10.00 - 16.00
Duorastagaid : 10.00 - 18.00
Bearjadagaid  : 10.00 - 16.00

Bibliotek Foto av Bales til fri bruk for alle

Aktuelt

Jevvas plakat bilde

Boklansering, Jevvaš

NB! Arrangementet er flyttet fra biblioteket til storsalen på Kultursenteret, grunnet større romslighet og forebygging av Covid-smitte.

Bargit

Arne Steinnes

Girjerádjohoavda

Lisa Mari Nilsen

Girjerádjobargi

Per Ivar Oskal

Girjebussevuoddji
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk