Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Boastalisttut

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da "løpenummer".

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/679-160
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Troms og Finnmark v/ Thyrhaug, Anette Moltu
19/677-149
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: FIN Annonse
19/676-148
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: Den det måtte angå
19/675-58
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: OLDERDALEN JEGER- OG FISKERFORENING m.fl.
19/672-11
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: Tor Nilsen
19/671-49
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: Handelshøgskolen / Faggruppe trafikk, Stjørdal v/ Toril Fagerli Birkeland
19/670-3
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Liv M. Rundberg
19/669-147
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Ann Helene Åsli
19/668-70
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Olderdalen skole
19/666-56
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Elling Vatne
19/664-12
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Kristina Stenseth
19/663-29
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Ane-Alis Vatne Johansen
19/662-16
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: Kari-Ann Gulbrandsen
19/661-3
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Nord-Troms jordskifterett v/ Skogheim, Torgeir
19/660-2
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Husbanken v/ Alejandro Vargas
19/659-15
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Sandøy Bygg AS
19/658-1
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: *****
19/657-27
Dato: 28.01.2019 - Avsender: KLP Skadeforsikring AS
19/656-9
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: Valgdirektoratet
19/655-14
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: SANDØY BYGG AS
19/653-25
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Nordreisa kommune
19/652-74
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Sámediggi / Sametinget
19/651-10
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Sámediggi / Sametinget
19/649-22
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Mia Engvoll
19/648-72
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: Nils-Ivar Isaksen
19/647-5
Dato: 28.01.2019 - Avsender: LYNGSSKJELLAN V/Arne Samuelsen
19/645-65
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Hermund Dalvik
19/644-1
Dato: 28.01.2019 - Avsender: TKS - Teknisk Konstruksjons Service AS v/ Robel Fekadu
19/643-3
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Jeanette Monsen
19/642-2
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Alse Berntsen
19/641-1
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Marie-Agnete Albrigtsen Olsen
19/639-24
Dato: 28.01.2019 - Avsender: *****
19/637-5
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: Ávvir v/ Nils Johan Vars
19/636-81
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: KOMREV NORD IKS
19/635-3
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: Siw Helene Adolfsen
19/569-145
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: Coop Djupvik, Coop marked Olderdalen, Joker Birtavarre, Coop Prix Birtavarre, Joker Manndalen, Coop marked Manndalen, Rådhuset
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk