Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Boastalisttut

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da "løpenummer".

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/1245-90
Dato: 19.02.2019 - Mottaker: *****
19/1243-73
Dato: 19.02.2019 - Mottaker: Gunhild K Johnsen
19/1242-43
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Landbruksdirektoratet
19/1241-72
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Gunne Johnsen
19/1240-12
Dato: 19.02.2019 - Mottaker: Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Hilde Dahl
19/1239-6
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Guri Isaksen
19/1238-7
Dato: 19.02.2019 - Mottaker: Foreldrekontakt Birtavarre barnehage v/ Vibeke Fagerli
19/1237-12
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Arbeids- og velferdsdirektoratet - Nav
19/1236-157
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Nve - Tommy Johan Granheim
19/1235-100
Dato: 19.02.2019 - Mottaker: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
19/1234-7
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Nord Troms Friluftsråd
19/1233-11
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Birgit Dorothea Nielsen
19/1232-21
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Statens vegvesen
19/1231-23
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Troms fylkeskommune
19/1230-81
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Joker Manndalen
19/1229-310
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Statens innkrevingssentral
19/1228-85
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Hermund Dalvik
19/1227-29
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Unn - Nyheim Beate
19/1225-34
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Hege Ballovarre
19/1224-12
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Karoline Vangen Myrvoll
19/1222-99
Dato: 19.02.2019 - Mottaker: Sivil klareringsmyndighet
19/1220-17
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Hanne Marlen Kristiansen
19/1218-86
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Barne- og likestillings Dep - Sugumaran Malarvili
19/1217-31
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Akvaren - Stephan Hoffmann
19/1216-28
Dato: 19.02.2019 - Avsender: LVK
19/1215-2
Dato: 19.02.2019 - Mottaker: Sigmund Marinius Berg
19/1214-1
Dato: 19.02.2019 - Mottaker: Jorunn Irene Hansen
19/1176-16
Dato: 19.02.2019 - Mottaker: Elisabeth Gulbrandsen
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk