Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Boastalisttut

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da "løpenummer".

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/3747-65
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Skatteetaten
19/3746-38
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Bufdir
19/3745-17
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat
19/3744-5
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Troms og Finnmark
19/3743-91
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Utdanningsdirektoratet
19/3742-35
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Mail Survey-Xact - Arkivverket
19/3741-7
Dato: 14.05.2019 - Avsender: *****
19/3740-1
Dato: 14.05.2019 - Avsender: maste teknikk bygg as
19/3739-7
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Anne Britt Pedersen
19/3738-2
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Bodil Salo
19/3737-11
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Nils Petter og Inghild Blomstereng
19/3736-14
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Sissel Gamst
19/3735-25
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Djupvik Nordmannvik Samvirkelag SA
19/3734-18
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Multiconsult Norge AS
19/3733-3
Dato: 14.05.2019 - Avsender: *****
19/3732-2
Dato: 14.05.2019 - Avsender: *****
19/3731-50
Dato: 14.05.2019 - Avsender: *****
19/3730-45
Dato: 14.05.2019 - Avsender: *****
19/3729-32
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Hanae Sasamori
19/3728-8
Dato: 14.05.2019 - Mottaker: Tom Hugo Furuseth
19/3727-6
Dato: 14.05.2019 - Mottaker: *****
19/3726-90
Dato: 14.05.2019 - Avsender: K-Sekretaritatet v/ Audun Haugan
19/3723-89
Dato: 14.05.2019 - Avsender: K-Sekretaritatet v/ Audun Haugan
19/3722-13
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Arkivtroms v/ Hilde Elvine Bjørnå
19/3721-44
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Trollvik/Birtavarre grendeutvalg
19/3720-5
Dato: 14.05.2019 - Mottaker: *****
19/3719-1
Dato: 14.05.2019 - Mottaker: Manndalen bygg m/ flere
19/3718-59
Dato: 14.05.2019 - Avsender: KomOpp
19/3717-174
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Troms og Finnmark
19/3716-24
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Sten Stenseth
19/3715-1
Dato: 14.05.2019 - Avsender: YMBER
19/3713-2
Dato: 14.05.2019 - Mottaker: MASTER TEKNIKK BYGG AS
19/3711-16
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Multiconsult - Mallasvik, Martine
19/3710-42
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Dk Bureauveritas v/ Runa Nielsen
19/3707-42
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Nordtroms - Levin Mikkelsen
19/3706-41
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Birtavarre Trollvik grendeutvalg v/ Levin Mikkelsen
19/3705-5
Dato: 14.05.2019 - Mottaker: Endre Grape
19/3704-31
Dato: 14.05.2019 - Mottaker: MANNDALEN SJØBUER AS
19/3701-20
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Live - Linda floer
19/3699-10
Dato: 14.05.2019 - Mottaker: Nils Petter Blomstereng
19/2964-1
Dato: 14.05.2019 - Mottaker: DJUPVIK BADESTAMPFORENING
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk