Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Boastalisttut

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da "løpenummer".

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/7851-30
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: KS ved Eva Stenvold
19/7849-28
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: Nils Olaf Larsen m.fl.
19/7848-27
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: Lisa Katrine Mo m.fl.
19/7840-2
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: RIKSREVISJONEN
19/7839-1
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Riksrevisjonen v/ Caroline Hagberg
19/7838-40
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: TROMS POLITIDISTRIKT m.fl.
19/7837-1
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Kåfjord Kulturskole v/ Knut Skomedal
19/7836-45
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS v/ Victoria Eline Stenvold
19/7835-1
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Avfallsservice AS v/ Øyvind Mikalsen
19/7834-132
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
19/7833-63
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Troms politidistrikt, Nord-Troms lensmannsdistrikt v/ Ragnhild With
19/7832-182
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Helsedirektoratet
19/7831-39
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Rita Koht Hansen, Coop Prix Birtavarre
19/7829-1
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Kåfjord Kommune v/ Einar Pedersen
19/7828-26
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: Åsmund Reidar Seljeskog m.fl.
19/7827-1
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Tor Erik Hansen
19/7825-4
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Lena A. Mathiassen
19/7824-3
Dato: 22.10.2019 - Avsender: John Johansen
19/7823-1
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Kari Ann Gulbrandsen
19/7820-25
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad
19/7815-69
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: *****
19/7814-28
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: John Petter Bakkevoll
19/7813-27
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: Gro Anita Bakkevoll
19/7812-26
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: Tor Øistein Pedersen
19/7811-25
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: Svein Arne Kristiansen
19/7810-24
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: Jens-A Butter Simonsen m.fl.
19/7809-23
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: Jens-A Butter Simonsen m.fl.
19/7808-10
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Energiinnovasjon AS, avd. nord v/ Tommy Eriksen
19/7803-26
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: TROMS FYLKESKOMMUNE
19/7699-6
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: Lise Mari Nilsen
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk