Tre pilarer for smittevern

Bransjeveiledningen tar utgangspunkt i de tre bærende pilarene for smittevern som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har basert sine veiledere på: 

God hygiene
Redusert kontakthyppighet mellom personer
Syke personer skal være i isolasjon/ karantene

Tiltakene er basert på en risikovurdering av arbeidsoperasjonene og situasjonen i serveringsvirksomheter. Vi presiserer at hver enkelt virksomhet likevel må gjøre egne vurderinger og iverksette de tiltak som de mener er nødvendige, utfra utformingen av lokalene, størrelsen på virksomheten, gjestegrunnlaget og praktiske hensyn. Tiltak må være basert på Helsedirektoratet sine prinsipper og eventuelle kommunale tiltak, og virksomhetene bør etterstrebe en standard i tråd med intensjonen i denne veilederen.  

Det gjøres oppmerksom på ordlyden i Covid-19 forskriften, som per 30.04.2020 sier at serveringssteder "skal sørge for at besøkende og personell kan holde to meters avstand". Folkehelseinstituttet har imidlertid kommet med en revidert anbefaling som gjelder generelt i befolkningen om at det er tilstrekkelig å overholde 1-2 meters avstand. Vi har utarbeidet våre råd i tråd med dette.

 

Les hele saken og se veilederen på NHO-reiselivs nettside