Dessverre er brosjyren for egenberedskap på norsk blitt forsinket, mens den på samisk er levert til husstandene.
Posten ordner nå opp i dette, slik at brosjyren mest sannsynlig vil være alle husstandene i hende i løpet av kort tid.

Med hilsen

Karin A. Karlsen
Beredskapsrådgiver/førstekonsulent
Direkte innvalg 777 19254/48159642