Det er vanskelige tider for svært mange nå -  både for store og små bedrifter. Det er regninger og avdrag som skal betales uansett om man har vanlig drift eller ikke. Flere bedrifter har havnet i økonomiske utforfringer etter at coronautbruddet har begynt å gjøre seg gjeldende.
For Kåfjordsamfunnet er det svært viktig at bedriftene kommer seg gjennom dette som mange oppfatter som en krise for sin virksomhet. Vii er avhengig av å få kunnskap om hvordan bedriftene oppfatter situasjonen og den hjelpen som kommer fra det offenlige.

Vi håper dere kan svare på noen spørsmål om situasjonen. Dette vil bidra til å gjøre kommunen i bedre stand til å for å finne frem til mulige løsninger sammen andre offentlige instanser. Det er dere som vet hvor skoen trykker.

Svarene på undersøkelsen og sammenfatningen av denne vil bli anonymisert. Kåfjord kommune vil garantere for dette.  

Det dukker opp nye spørsmål avhengig av hva du svarer på de første.