Jo lengre til det går til vi får de første tilfelle en av coronasykdom, jo bedre er vi forberedt.

Kommunen henstiller til befolkningen om å følge de rådene som er gitt, ikke oppsøke sosial omgang utefor hjemmet og være nøye med håndvask og nyse/hosterutiner.