Kommunelege Anita Monsen Pedersen mener at Kåfjordsamfunnet er godt forberedt til å ta det som måtte komme av smitte og sykdom. Det tildligere sykehjemmet i Birtavarre er satt i stand til å ta imot eventuelt coronasyke slik at innlagte ikke trenger å bli lagt på det nye helsetunet. Dette gir et godt handlingsrom beredskapsmessig.Håndvask foto illustrasjon