Otnáža rájis dan jagi lohppii beasat birrajándora searvat kvena giella- ja musihkkagursii!

 

Davvi-Romssa girjerádjo- ja kulturbusse ja Halti kvenakulturguovddás leat ovttasráđiid ráhkadan digitála Paaskimatka. Paaskimatka lea min kvenagiela bussegierdomátki mii lágiduvvo juohke jagi, muhto dan jagi (2020) eat sáhttán dan lágidit nuvt go dábálaččat.
Bures boahtin searvat digitála mátkái! Ja de mii sávvat ahte Paaskimatka-busse fas vuodjá boahtte jagi!
https://youtu.be/H4hkYjujsWk
😀
Paaskimatka er et kvensk opplæringsprosjekt rettet mot elever på 5. trinn. Vi lærer kvenske ord og enkle sanger, og får til og med prøve oss som rytmeorkester og lage et eget refreng.

Halti kvenkultursenter IKS i samarbeid med Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms og Nord-Troms Bibliotekene har gitt dette tilbudet til alle 5.-klasser i regionen i tilknytning til Paaskiviikko, hvert år siden 2013. Siden turneen ikke kunne gjennomføres i 2020 på grunn av koronaviruset, lagde vi en digital utgave av Paaskimatka med støtte fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek og Nasjonalbiblioteket.

I videoen får dere se Tove Raappana Reibo, språkarbeider fra Halti kvenkultursenter og Nikolai Äystö Lindholm, sanger, musiker og språkarbeider i Gällivare. Vi har vært så heldige å få med oss fire elever fra 4. og 5. klasse, Mary, Carmen, Rose og Birgit.

Film:
Johannes Vang

Musikk:
Minun kieli oon meän kieli
T/M: Hans Notsten
T 2./3.vers: Tove Raappana Reibo
Arr: Erling Fredriksson

Kirjabyssireggae
T/M: Erling Fredriksson
https://youtu.be/H4hkYjujsWk