Sámi giellavahkku Goržži mánáidgárddis golggotmánu 24.-28. b. 2022

 

 Sámi giellavahkku Goržži mánáidgárddis golggotmánu 24.-28. b. 2022

Mánnodat

Disdat

Gaskavahkku

Duorastat

Bearjadat

Ovdaskuvllas galgá leat botnin ja šaddoivdnenkursa Duodjeviesus boahttevaš beivviid. Boađe áinnas dearvvahit min!

 

 

 

1-4 jáhkalaččat galget boahttevaš beivviid ráhkadit installašuvnna mánáidgárddis, inspirerejuvvon Marita Isobel Solberga dáidagiin mas ivnnit leat guovddážis.

 

 

Ovdaskuvllas galgá leat botnin ja šaddoivdnenkursa Duodjeviesus boahttevaš beivviid. Boađe áinnas dearvvahit min!

 

 

 

1-4 jáhkalaččat galget boahttevaš beivviid ráhkadit installašuvnna mánáidgárddis, inspirerejuvvon Marita Isobel Solberga dáidagiin mas ivnnit leat guovddážis.

 

 

Ovdaskuvllas galgá leat botnin ja šaddoivdnenkursa Duodjeviesus boahttevaš beivviid. Boađe áinnas dearvvahit min!

 

Mii bassit Njužžegáhku lunšan!

 

 

 

1-4 jáhkalaččat galget boahttevaš beivviid ráhkadit installašuvnna mánáidgárddis, inspirerejuvvon Marita Isobel Solberga dáidagiin mas ivnnit leat guovddážis.

 

Mii ráhkadit varrabánnogáhkuid lunšan!

Buohkat leat fas mánáidgárddis, odne galget ráhkkanit vuosehussii bie. 15.00

 

 

15.00 -17.00:

Ođđa ossodat “Miessi” rahppojuvvo.

Mánát leat ráhkadan vuosehusa váhnemiidda, sátnejođiheaddji boahtá rahpat dan.  

Mánát leat bovden suohkandirektevrra, bajásšaddankantuvrra, ja bajásšaddan ja fuolahuslávdegotti rahpamii. Guossuhuvvot gáffe, gáhkut ja sákta maŋŋel rahpama. 

 

 

 

 

Mánáidgárdi lea representerejuvvon semináras “Gáivuona suohkan 30 jagi sámi hálddašanguovllus” Davvi álbmogiid guovddážis. 

Mii lea sámi giellavahkku?

Giellavahku ulbmilin lea buoridit sámegielaid stáhtusa, ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas.

Juste dán vahkus galget sámegielat gullot ja oidnot juohke sajis. 

Manne čalmmustahttit Sámi giellavahku

Vaikko leat áitojuvvon jávkamis, de sámegielat ain bissot. Doaivva lea. Sámiid gaskkas lea dihtomielalašvuohta giela ja giellaválljema ektui.