Kåfjord kommune inviterer til dagsseminar 28.oktober 2022. Seminaret er en del av samisk språkuke Giellavahkku som arrangeres i perioden 24.-30. oktober.

Sted: Senter for nordlige folk, Manndalen.

Bakgrunnen for dagsseminaret er at det er 30 år siden Kåfjord kommune kom med i forvaltningsområdet for samisk språk. På dagsseminaret vil vi ha et lite tilbakeblikk på tiden etter 1992, men fokuset vil være på dagen i dag.

Deltakelse på dagsseminaret er gratis. Det er fri bevertning.

Seminaret tolkes til norsk og samisk. Om du vil følge seminaret på samisk/norsk - følg veiledning

Dagsseminaret streames, se streamingslink:  https://youtu.be/kcYB00zhHF8

Påmelding innen 17.oktober ved fysisk deltakelse til:

inger.marie.asli@kafjord.kommune.no
karin.mannela@kafjord.kommune.no

Seminarprogram


Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Velkommen!