I forbindelse med ferieavvikling holder Kåfjord Helsestasjon stengt i uke 30, fra 25. juli t.o.m 1. august.