For ordens skyld informeres det om at Kåfjord kommune ikke har noen personer på nåværende tidspunkt, som er smittet i av covid 19. 

Skulle det oppstå smitte i kommunen, vil det komme en pressemelding fra kommuneoverlegen, smittesporing iverksettes umiddelbart og andre tiltak som f.eks nedstegning av skoler eller barnehage vurderes fortløpende.