På formannskapsmøtet førstkommende fredag skal jeg forsøke å ta opp dette for å høre hva kommunen kan gjøre.

Kommunen har godt samarbeid med Halti næringshage og de er interessert i å hjelpe bedrifter så godt de kan. De har laget en lenkesamling til god informasjon som jeg deler med dere her pluss noen ekstra. Ta kontakt med meg om dere lurer på noe så kanskje vi finnner ut av ting sammen. Jeg beklager at jeg ikke har god kunnskap om denne situasjonen og det må jeg nå skaffe meg.

Mvh
Jens Kristian Nilsen, næringskonsulent mob 463 15000

 

Halti Næringshage AS - prosjektledere og bedriftsrådgivere:

Johnny Mikkelsen bedriftsrådgiver, johnny.mikkelsen@haltinh.no tlf. +47 970 82 608

Einar Hamnvik, bedriftsrådgiver einar.hamnvik@haltinh.no tlf. +47 415 24 849

Trude Indrebø prosjektleder trude.indrebo@haltinh.no tlf. +47 917 69 578

Inger Birkelund prosjektleder  inger.birkelund@haltinh.no tlf. +47 920 55 728

Anja Thonhaugen prosjektleder  anja.thonhaugen@haltinh.no tlf. +47 994 21 411


Nyttige lenker. Kåfjord kommune kan desverre ikke garantere for innholdet på disse eksterne sidene.


NYTTIG INFO FRA SPAREBANKEN

Samlet informasjon om bistandsmuligheter

https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/bedrift/info/urolige-tider.html

Råd og tips fra Sparebanken om bedriftsøkonomien

https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/nyheter/over-11-000-bedrifter-i-nord-norge-har-stoppet-driften--hva-gjor.html


NYTTIG INFO FRA INNOVASJON NORGE

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/avdragsutsettelse-korona/  


NYTTIG INFO FRA NHO

Korona råd til reiselivet – spørsmål og svar

https://www.nhoreiseliv.no/nyheter/2020/korona-rad-reiselivsbransjen/

Råd til arbeidsgivere

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

Om regjeringens tiltakspakke og endringer som trer i kraft 19. mars. https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/permittering/nye-permitteringsregler-i-2020--regjeringens-tiltakspakke/

Utstyr til helsetjenesten https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/helseutstyr/


VIKTIG INFO TIL BEDRIFTER FRA FHI

Nasjonale pålegg fra Folkehelseinstituttet

https://www.fhi.no/nyheter/2020/helsedirektoratet-har-i-dag-vedtatt-folgende---som-gjelder-fra-klokken-18.0/

Brosjyre og video om korona viruset på flere språk

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/


FRILANSERE OG SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE TILTAKSPAKKE:

https://www.lo.no/hva-vi-gjor/koronasituasjonen/nyheter-om-korona/rilansere/

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/50445E/regjeringen-aapner-for-akutt-sosialhjelp-til-frilansere-og-naeringsdrivende    


NYTTIGE LENKER FRA NAV

Arbeidsgiver

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyttig-a-vite/arbeidsgiver-hva-gjelder-i-min-situasjon

permisjon på grunn av Korona informasjon

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

permisjon skjema

https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/covid-19/permittering

Selvstendig næringsdrivende/frilanser

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon

Privatperson/ansatt

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/privatperson-hva-gjelder-i-min-situasjon


 

DIGITAL SIKKERHET OG KORONA

Økt bruk av hjemmekontor og økt bruk av privat IT-utstyr som kobles opp mot jobb, bidrar til at bedriftens digitale domene blir mer utsatt for uønskede hendelser. Bedriftene oppfordres til årvåkenhet mot falske nettsteder og e-poster som angivelig sprer informasjon om koronaviruset, men som i stedet er satt opp for å spre skadelige, digitale virus.