Troms og Finnmark fylkeskommune jobber nå med næringsstrategien for Troms og de har vært på innspillsmøter i forskjelle regioner i Troms for å samle inn tilbakemeldinger fra kommunene, politikere og næringslivet. Det er planlagt å ferdigstille næringsstrategien i februar 2023.

Selv om innspillsmøtene er forbi, så er det fortsatt mulig for næringslivet til å komme med innspill framtil 15. oktober.

 

Les mer om næringsstrategi for Troms: https://www.tffk.no/tjenester/naringsutvikling/planer-og-strategier/pagaende-strategiarbeid/naringsstrategi-for-troms/

Gi ditt innspill til næringsstrategi her: https://www.tffk.no/tjenester/naringsutvikling/planer-og-strategier/pagaende-strategiarbeid/naringsstrategi-for-troms/digital-innspillskasse-naringsstrategi.46752.aspx