Siden slutten av 2019 har prosjektgruppe for barn og unge arbeidet med en ny arbeidsmetode til gode for utsatte barn og unge i Kåfjord. Nå nærmer arbeidet seg en fase der man skal ta i bruk den nye handingsveilederen og tilhørende verktøy.

I prosjektet er det utviklet en handlingsveileder som skal følges av alle som er i kontakt med barn og unge i sin stilling. Tanken bak dette er at ansatte på tvers av ulike tjenester og roller skal kunne forholde seg til samme fremgangsmåte når noen havner utenfor, for eksempel som følge av livssituasjon, familieliv, helse, trivsel på skolen og lignende som kan ha innvirkning på barnet. Veilederen er åpen for alle som ønsker, du finner den her: https://kafjord.bedreinnsats.no/ (klikk på BTI-veileder).  

Når uønskede hendelser i barn og unges liv oppstår vet vi at det kan være vanskelig for foresatte å skaffe seg oversikt over situasjonen. Gjennom en åpen veileder skal foresatte på en enklere måte kunne forstå hvor man er i prosessen. På denne måten styrker vi medvirkningen, både for foreldre og barnet.  

I tillegg til veilederen har kommunen anskaffet en stafettlogg. Dette er et elektronisk logg-system, hvor man loggfører hele prosessen, i tråd med de ulike nivåene i veilederen. I systemet skal foresatte eller andre ansvarspersoner ha tilgang, slik at man kan følge prosessen. Her skal man kunne motta møteinvitasjoner (også på mail), se hvilke tjenester og personer som er involvert i saken til barnet, og lese møtereferater eller andre aktuelle dokumenter. Systemet skal sikre oversiktlighet og fremgang, både for barnet, de foresatte og de ansatte. Systemet skal også sikre at barnet ikke "havner mellom to stoler" i overganger der f.eks. helsestasjonen skal ta over prosessen etter at skolen har sagt sitt. Systemet legger hele tiden opp til at en ansatt/tjeneste skal være ansvarlig for prosessen, til enhver tid.

Gjennom vår kartlegging vet vi at foresatte ofte mister oversikten i saker som angår barn og unge. Det kan være uklare ansvarsfordelinger, unøyaktig kommunikasjon også videre. Gjennom bruk av stafettloggen skal man alltid vite hvem som er stafettholder, det vil si hvem som er ansvarlig for fremgang i en sak. Man vil kunne lese hvor man er i prosessen og hva planene er framover, samt selv ha god mulighet til medvirkning.

Prosjektgruppa vil gjennom høsten og vinteren jobbe med opplæring av ansatte. Vi har også reist ut til de ulike skolene og barnehagene for å møte de ansatte, og gitt en intro til hva prosjektet dreier seg om. Vi opplever positivitet rundt prosjektet og håper det vil komme de utsatte barna og ungdommene til gode. Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt! Kontaktinformasjon finner du under.

 

Vennlig hilsen 

Prosjektgruppe for barn og unge, Kåfjord kommune 

V/ prosjektleder Mattis Bårnes 

 

Telefon: 77719229/41514691

E-post: mattis.barnes@kafjord.kommune.no