For å avlaste antall henvendelser om korona til legekontoret har kommunen opprettet en Coronatelefon. Finner du ikke svar på fhi.no kan du ringe Kåfjord kommunes informasjonstelefon hverdager kl. 09.00-15.00: 77719236

Hvis du tror du kan være smittet, ring din fastlege. Dersom du ikke får tak i din fastlege, ring legevakt på telefon: 116 117

Coronatelefon[1].jpg