Lag, foreninger og andre i Kåfjord kan søke om støtte til følgende:

  • Merutgifter som påløper for at et lokalt tiltak eller arrangement også skal være på samisk.
  • Tiltak som er med på å fremme forståelsen for og bruk av samisk i Kåfjord kommune.

Om du ønsker flere opplysninger ta kontakt med Inger M. Åsli, tlf. 77 71 92 32 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no

Søknadsfrist: 23.07.2022

Søknad sendes: Kåfjord kommune, PB 74, 9148 Olderdalen eller post@kafjord.kommune.no