Rose Marie blir å jobbe omvendt av Lenn Aronsson. Disse vil derfor rotere som fastlege/legevaktslege, der de jobber fullt i 2 uker, inklusive alle legevakter, og avspaserer påfølgende 2 uker.

Øvrige fastleger i kommunen er som dere alle kjenner, Arthur Kjelstrup Olsen, og meg Anita Monsen Pedersen.
Dere vil som før også møte LIS1-lege (tidligere kalt turnuslege), som arbeider 6 måneder av gangen, og tidvis vil vi også ha 5-års medisinstudenter som arbeider under veiledning.

Denne ansettelsen er et klart positivt bidrag til legetjenesten. Rose Marie vil tilføre oss sårt trengt fastlegekapasitet og hun vil ta en betydelig del av legevaktsbelastningen.
Vi gleder oss til hun begynner, og håper dere tar vel imot henne.                                                                                                        

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune