K-sak 100/16, jf. k-sak 86/18, pkt. 18-22  
Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 2008, § 33-1, gjeldende fra 1. januar 2019:  
       
Søknad uten krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-2)   Ekskl. mva Inkl. mva
1.1 Enkle tiltak   kr 3 690 kr 4 613
Søknad med krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-1)      
2.1 Enkle tiltak og ettrinnssøknad   kr 3 690 kr 4 613
To - trinns søknad:      
2.2 Rammetillatelse   kr 6 330 kr 7 913
2.3 Igangsetting nr. 1   kr 2 005 kr 2 506
2.4 Igangsetting, pr. påfølgende   kr 1 370 kr 1 713
Ansvarsrett og godkjenning      
3.2 Søknad om lokal godkjenning   kr 950 kr 1 188
3.3 Godkjenning som selvbygger   kr 1 160 kr 1 450
4.1 Ulovlige tiltak: Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling.    
5.1 Endringssøknad etter at tillatelse er gitt   kr 1 160 kr 1 450
5.2 Midlertidig brukstillatelse   kr 2 110 kr 2 638
5.3 Søknad om riving av bygg etter § 20-2, og eneboliger   kr 0 kr 0
5.4 Rivningssøknad for øvrig   kr 1 585 kr 1 981
6.1 Søknad om utslippstillatelse   kr 2 110 kr 2 638
7.1 Dispensasjon uten høring   kr 2 635 kr 3 294
7.2 Dispensasjon med høring   kr 4 745 kr 5 931
8.1 Søknad om areal for oppdrettsanlegg. Pris + annonsering   kr 21 100 kr 26 375
9.1 Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt gebyr.      
10.1 Behandlingsgebyr pbl § 20-1 m, jf §26-1 (delingssaker)   kr 2 640 kr 3 300
11.1 Timepris ved behandling etter medgått tid   kr 920 kr 1 150
12.1 Behandling av reguleringsplaner   kr 12 655 kr 15 819
12.2 Behandling av reguleringsendring   kr 10 550 kr 13 188
12.3 Mindre reguleringsendring etter pbl. §12-14 2. ledd   kr 5 800 kr 7 250
12.4 Tillegg for kartarbeid, fulldigitalt på SOSI-format   kr 0 kr 0
12.5 Tillegg for kart, digitale men ikke SOSI-format   kr 2 640 kr 3 300
12.6 Tillegg ved levering av plan på analoge kart   kr 10 550 kr 13 188