Forebyggende hjemmebesøk er del av regjeringens satsning for å styrke de eldres ressurser, og å sikre dem gode og trygge helse- og omsorgstjenester.

Se link: Informasjon forebyggende besøk.docx