De viktigste endringene i veilederen er:

  • Innen breddeidrett for voksne over 20 år kan trening med nærkontakt, der dette er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten, gjenopptas for utøvere i fase 1 (definert av Norges idrettsforbund), bortsett fra i kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd. Anbefalingen om minst 1 meters avstand mellom personer gjelder fremdeles i alle situasjoner der nærkontakt ikke er nødvendig.
  • Det åpnes for utendørsarrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, fordelt på kohorter med inntil 200 personer. Innendørs kan det fortsatt være maks 200 personer.
  • Råd om å sikre god ventilasjon innendørs
  • Råd om å holde minst 2 meter avstand ved trening med høy intensitet

Se veilederen Smittevern for idrett hos Helsedirektoratet. Du kan også les mer om Råd til idrettsforeninger, svømmehaller, treningssentre, spa mv. på fhi.no. 

Nasjonale og lokale anbefalinger/ Hvem gjelder veilederen for?

Veilederen inneholder de nasjonale anbefalingene for smittevern i idretten.

Kommunene kan, ved behov, gi ytterligere råd og anbefalinger. Sjekk derfor alltid hva som gjelder i din kommune i tillegg til de nasjonale anbefalingene.

Hvem gjelder veilederen for?

Veilederen gjelder for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), særforbund, idrettslag, foreninger og andre som arrangerer organisert idrett for alle aldersgrupper.

Målet er å beskytte mot smitte

I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19.

Veilederen inneholder informasjon både om grunnleggende smitteverntiltak som bør følges av alle gjennom hele pandemien, og smitteverntiltak spesielt tilknyttet idrett.

Ved behov, kan kommunene gi ytterligere lokale råd og anbefalinger. Kommunen informerer om disse.

Denne veilederen er laget i fellesskap mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, der Folkehelseinstituttet har hatt ansvaret for det smittevernfaglige innholdet. Helsedirektoratet er utgiver.