Det varsles med dette til brukerne av hallen at det er oppdaget eksemplarer av skjeggkre i Kåfjordhallen.
Disse er ca. 2 cm lang med lange følehorn, ufarlige for mennesker og bygg, men noen ekle kryp.
Liker ikke lys, så det er ikke store muligheter for å se dem.

Brukerne av hallen må unngå å ha klær, sko og andre ting liggende på gulvet.

Med hilsen
Roy Grunnvåg
Byggforvalter