Innkjøring Jul/Nyttår 2018/2019

Ruter 24/12
Numedal – Langslett kjøres 21/12
Sør Baddereidet-Oksfjord- Straumfjord kjøres 21/12
Storvik kjøres 21/12
Cont Storfjord kjøres 21/12


Ruter 25/12
Rasteby – Signaldal - Kitdalen kjøres 28/12
Nord Baddereidet kjøres 27/12
Container Storslett-Sørkjosen kjøres 28/12


Ruter 26/12
Sørkjosen kjøres 28/12
Hatteng – Skibotn – Nordnes kjøres 28/12
Cont Kåfjord utgår
Papp/Optisk næring Nordreisa kjøres 27/12


Ruter 31/12
Alle ruter kjøres som normalt
Container Kåfjord som skulle vært kjørt 2/1 kjøres 31/12


Ruter 1/1
Uløybukt/Havnnes kjøres 3/1
Skjervøy sentrum kjøres 2/1
Kåfjorddalen – Numedalen kjøres 4/1
Cont Storslett/Sørkjosen kjøres 2/1


MILJØSTASJONER
Miljøstasjoner i Kåfjord-Storfjord-Lyngen-Skjervøy og Kvænangen holdes stengt i uke 52
Miljøstasjonen på Galsomelen har åpent fra kl 10:00 til kl 14:30 torsdag 27/12-18