Statsforvalteren i Troms og Finnmark informerer: 

Kommuner i Troms og Finnmark samt friskoler med samiskopplæring 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark minner om etterutdanning i samisk språk samt de samiske lærerutdanningene ved våre to nærmeste studiesteder, Sámi Allaskuvla og UiT Norges arktiske universitet fra høsten 2021.

 Under finner dere lenker til aktuelle studietilbud ved de to studiestedene:

 Samisk høgskole: https://samas.no/nb/a/sok-pa-studier-hosten-2021, samisk grunnskolelærerutdanning, andrespråkspedagogikk (Alta)

 UiT- Norges arktiske universitet: https://uit.no/utdanning/videreutdanning/ilp#v-pills-662586 , videreutdanning i samisk som andrespråk, samisk 1 for 1-10.trinn, gis ved studiested Alta
 https://uit.no/utdanning?omr=226995 , nordsamisk som morsmål, nordsamisk som fremmedspråk

 Det vil også komme etterutdanningstilbud om 7,5 + 7,5 studiepoeng i fjernundervisningsdidaktikk spesielt for fjernundervisningslærere fra høsten 2021 som blir lagt ut på nettsidene til Samisk Høgskole.

 Vi minner også om at vi har tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk som skoleeier kan søke om for sine lærere innen 1.april:
https://www.statsforvalteren.no/troms-finnmark/tilskudd/2021/04/tilskudd-til-studiepermisjon-for-videreutdanning-i-samisk-skolearet-20212022/    

I tillegg kan lærere søke om videreutdanning, enten vikarordning eller stipendordning gjennom den ordinære ordningen for videreutdanning som Utdanningsdirektoratet har for alle fag, inkludert samisk, tidligere Kompetanse for kvalitet -  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/