Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag tilbyr foresatte til elever i grunnskolen og elever i videregående skole et nettkurs som handler om den lovfestede retten til samisk språkopplæring. De ser på fagplaner og undervisningstimer, iverksetting og organisering av undervisningen samt fjernundervisning og hospitering i samiskopplæringen. Det er mulig å stille spørsmål i siste del av seminaret

Mer informasjon og påmelding: https://www.statsforvalteren.no/troms-finnmark/konferanse/2021/03/nettseminar-for-foresatte---retten-til-samiskopplaring-i-hele-landet/