Oransje farevarsel for jordskred er en alvorlig situasjonen som forekommer sjeldent. Det krevet beredskapsmessige forberedelser, og kan medføre alvorlige skader.

Det er også varslet oransje faregrad for flom. Også på flom er oransje farevarsel sjeldent og det kan medføre alvorlige skader. Ifølge varsom.no kan det forekomme omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. 

Dersom noen av våre innbyggere blir utsatt for flom og jordskred kan de ta kontakt med Kåfjord kommunes teknisk vakttelefon telefon 412 80 000.