Det skal skiftes 3 stikkrenner i denne omgangen (fra onsdag 12.10)

1. Ved Kjerringdalsveien 267

2. Badigieddi

3. Njirranfjelbma

Kommunal vei vil derfor få redusert fremkommelighet og stengt i kortere perioder. Omkjøring via fylkesveien, arbeidet skiltes.

Spørsmål kan rettes driftsavdelingen, Kåfjord kommune