Kommunen ber alle turgåere å utvise forsiktighet og vurdere turmålet nøye, særlig der det er V-dal og bratte fjellsider.
Dette på grunn av fare for steinsprang, skred- og flomfare.

Kommunen vil komme med ny oppdatert tilråding på fredag 19.06.2020.