Kåfjord legekontor er lokalisert på helsetunet på Svenhaugen, Bakkemoen 22, i Birtavarre.

Ventetid

Øyeblikkelig hjelp får legetilsyn straks, uansett tid på døgnet, andre får som oftest time samme dag, evt. dagen etter. Ved vanlig timebestilling er det max 1-2 ukers ventetid.

Resepter ekspederes som oftest samme dag, evt. dagen etter.

Legevakt

Kommunen har en egen legevaktjeneste som kan kontaktes utenom ordinær kontortid.

Bemannet kl 15:30 - 08:00 hele året.
Helg/høytid er telefonen bemannet hele døgnet.

Telefon Kåfjord legevakt: 116 117

Digital Dialog (ePortal)

ePortalen er nå flyttet til Helsenorge.no.  Logg inn med bankID eller bankID på mobil
https://tjenester.helsenorge.no/fastlegen 

Elektronisk timebestilling

  • Reseptfornyelse
  • E-konsultasjon (en legetime som løses med melding eller telefon som ikke trenger fysisk oppmøte)
  • E-kontakt (korte spørsmål/avklaringer med fastlegen utenom legetime)
  • Timebestilling (elektronisk timebestilling)
  • Avbestilling av time

Det nye her er at det er åpnet opp for at du elektronisk selv kan sette deg opp til utvalgte legetimer hos fastlegen.

Per nå er det satt av en time på hhv for- og ettermiddag per lege.

Dersom du ikke finner en ledig time som passer for deg må du ringe på vanlig vis på tlf: 777 19320.

Dersom vi ser det er som mange benytter seg av elektronisk timebestilling vil fortløpende flere timer hos den enkelte lege konverteres til elektronisk timebestilling.