BoA-tjenesten (Bo- og aktivitetstjenesten, tidligere PU) har fire omsorgsboliger i nybygg i Birtavarre øremerket Psykisk utviklingshemmede. Disse er eid av Ungbo A/S, mens tildeling gis fra BoA-tjenesten.

BoA-tjenesten kan du nå ved å ringe PRO-leder eller fagansvarlig.