Voksenopplæringa tar inn elever etter søknad fortløpende gjennom hele skoleåret og har årlig 20-50 elever.Voksenopplæring illustrasjonHvis du har et opplæringsbehov, ta kontakt med skolen, så vil vi hjelpe deg videre.
Søknadskjema for opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 
Opplæringstilbud
• Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere
• Norskopplæring for arbeidsinnvandrere
• Grunnskoleopplæring for voksne
 
Undervisning på dagtid for asylsøkere: Mandag - Torsdag:
 
Undervisning på dagtid for grunnskoleelever: Torsdag
 
Kontaktinformasjon
Rita Mathisen, faglig leder Voksenopplæringen
Telefon: 77 71 92 18 / 77 71 93 88
E-post: rita.mathisen@kafjord.kommune.no
Postadresse: Kåfjord kommune voksenopplæring, 9148 Olderdalen
 
Lærere for asylsøkere/ arbeidsinnvandrere
Arve Keilen og Ragnhild Selle Rundberg