Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk
25. november:

Vintervedlikehold vinteren 2022/2023

Kommunen minner alle innbyggere om det ikke er tillatt å hensette biler, utstyr mv på offentlig veia... loga eanet

Áššáigullevaččat

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og los funksjoner for ungdom

Illustrasjonsbilde av et barn

Sámi giellavahkku Goržži mánáidgárddis

Manne čalmmustahttit Sámi giellavahku

Vaikko leat áitojuvvon jávkamis, de sámegielat ain bissot. Doaivva lea. Sámiid gaskkas lea dihtomielalašvuohta giela ja giellaválljema ektui.

Illustrasjonsbilde informasjon
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk