Mohtorgielkáláhtuid stáhtus

Stáhtus 20.4.22

Mii sávvat ahte šaddá fiinna áigodat rekreakšuvdnavuodjimii! Váldde erenoamáš vuhtii hástaleaddji/váralaš muohtadilit mat leat ja leage várrogas jođidettiin. Riđut sáhttet fierat gos dábálaččat eai. varsom.no dieđiha ahte muohtagis leat fuones gearđđit. Váldde vuhtii dasašii go dássi rivde ja stabiliserejuvvo.

Muitte vuhtiiváldit sihke elliid ja olbmuid geat johtet luonddus. Váldde mielde ruovttoluotta sihke buriid muittuid ja diŋggaid mat eai gula lundui.

Tabeallas gávnnat oppalašgeahčastaga suohkana mohtorgielkáláhtuin. Stáhtus vuolábealde gávnnat dieđuid leat go láhtut rahpasat dahje gitta. Ja dieđut vuolábealde gávnnat muđui dieđuid.

Mohtorgielkáláhtuid stáhtus

Láhtuid nummárat ja namat

Stáhtus  Dieđut 

Láhttu 1: Dážavággi

RABAS  

Láhttu 2:  Dálusvággi-Dalbakken-Báhkkavággi 

  RABAS  

Láhttu 3: Ruollaluokta-Nieiddavággi-Holmevannet-Biertavárri

 BELOHAHKII  RABAS 

Åpen fra Trollvik til Holmevannet

 

Åpen fra Stornesset til Cockhytta

Láhttu 4a: Biertavárri-Gussagurra


BELOHAHKII RABAS

Løypa mellom Birtavarre og anleggesveien stengt fra 20.april.

Láhttu 4b: Gussagorra-Guolášjávri-Duolbajávri 

RABAS  

Láhttu 5: Gáiskeriidi-Olmmáivággi-Uhcávákkas-Duolbajávri

BELOHAHKII RABAS

Løypa mellom Gáiskridi og Ápmelašsæter stengt fra 20. april.

Løypa kan være noe krevende.

Láhttu 6: Goddejávri-«Solgropa»-Magervannet 

RABAS  

Láhttu 7: Gussagorra- Suohkanrádji Ráisa  

RABAS  

Láhttu 8: Noammervággi-Holmevannet 

 
RABAS
 

Láhttu 9: Duolbajávri–Čiččenjávri–Bievlajávri

RABAS  

 

Láhtuid lea lohpi geavahit miessemánu 4.b. lohppii ja rahppojuvvojit go lea doarvái muohta. Mohtorgielkáláhtut fertejit leat merkejuvvon, dieđut almmuhuvvot dađistaga.   

Mohtorgielkáláhtuid láhkanjuolggadusat leat dál almmuhuvvon, ja sáhttá álgit merket láhtuid jus lea buorre siivu.

Dás gávnnat láhtuid PDF-formáhtas!

Dás gávnnat láhkanjuolggadusaid!

Báikkálaš láhkanjuolggadusat Gáivuona muohtagielkáláhtuid váras