Rabas ja giddejuvvon máđijat - dálá dilli

Gáivuonas leat buorit dálvemáđijat, mat leat ávkkálaččat mátkkošteddjiide. Ovttas Gáivuona skuterservviin doaimmahit máđijaid. Skutersearvi dihkkada máđijaid ja dieđiha álbmogii go lea uđasvárra dahje eará mávssolaš dilálašvuođat. 

Dáppe leat čađat dieđut mot máđijat leat. Váldde oktavuođa suohkaniin jus leat eahpesihkar mot galggat vánddardit luonddus. 

Sihkarvuohta lea du iežat ovddasvástádus go akto vánddardat meahcis. Iskka dálkki ja siivvu. Ane varsom.no gávdnat dieđuid. 

Dilli 

Min guovllus sáhttá muohta hástalus ja danne fertet várrogasat vánddardit. Vállje rievttes johtolaga. Ja ale vuolgge, jus it leat vissis ahte siivu ja dálki lea oadjebas. Muohta sáhttá fierrat dakkár guovllus gos dábálaččat ii fiera. Jus varsom.no dieđiha juoidá rašes muohttaga birra, de galggat dan váldit vuhtii. 

Mii sávvat dát dálvi šaddá illun buohkaide, geat vánddardit mehciin. Beroš earáin, sihke elliin ja olbmuin, mat/geat leat doppe. Máhca buriid vásáhusaiguin ja fievrret visot mii ii gula lundui ruoktot. 

Tabeallas oainnát suohkana skutermáđijaid. Dilli muitala leat go máđijat rabas vai giddejuvvon, ja dieđut almmuhit eará dilálašvuođaid. 

Skutermáđijaid stáhtus

Máđijaid nummárat ja namat

Dilli  Dieđut 

Máđidja 1: Dážavággi

Rabas Sánnárriehpi rájdjái.  

Máđidja 2:  Dálusvággi-Dalbakken-Báhkkavággi 

 Gitta  

Máđidja 3: Ruollaluokta-Nieiddavággi-Holmevannet-Biertavárri

 Åpen fra nedre Holmen bru til Cock-hytta

 

Máđidja 4a: Biertavárri-Gussagurra

Rabas
Nedre Holmen bru - Gussagurra
 

 

Máđidja 4b: Gussagurra-Guolášjávri-Duolbajávri 

Rabas Gussagurra  - Rukses Ruossa bártta - Goddejávri  

Máđidja 5: Gáiskeriidi-Olmmáivággi-Uhcávákkas-Duolbajávri

Rabas
Gáiskeriidi - Skaidebarta 

 

Máđidja 6: Goddejávri-«Solgropa»-Magervannet 

Rabas  

Máđidja 7: Gussagurra- Suohkanrádji Ráisa  

Rabas  

Máđidja 8: Noammervággi-Holmevannet 

 Gitta  

Máđidja 9: Duolbajávri–Čiččenjávri–Bievlajávri

Gitta  


Dábálaččat giddejuvvojit skutermáđijat miessemánu 4. beaivvi  ja rahppojit go lea muohtasiivu. Máđijaid dihkkadit ja almmuheapmi lea dađistaga. 

Muohtaskuterláhkalasáhus lea dál almmuhuvvon ja dál lea lohpi dihkkadišgoahtit, jus lea siivu dasa. 

Dás gávnnat máđijaid  PDF-formáhtas!

Dás gávnnat láhkanjuolggadusaid!