Om Ut i Nord:

Siden 2015 har Nord-Troms Friluftsråd tilrettelagt og presentert nye (og noen gamle) turforslag i hver av de fire medlemskommunene: Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord. Hver medlemskommune plukker årlig ut rundt 30 turer med ulik vanskelighetsgrad i sin kommune som sammen utgjør årets "utinord-turer". Dette er turer som er skiltet, merket, har postkasse på sitt toppunkt/ endested og som man kan registrere via friluftsrådets sider i etterkant. 

 

Turbilde Skardalen