Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
26. februar kl. 14:09

Kåfjord kommune vil igjen inntil videre fraråde aktivitetstilbud for voksne

Koronainformasjon

Les mer clear
error_outline
19. februar kl. 15:23

TV reportáša korrigeren go bajilčála ii doallán deaivása

 

Loga dieđuid koronavirusa birra 

loga eanet clear
error_outline
17. februar kl. 14:41

Gáivuona suohkan rahpá vejolašvuođaid lágidit doaimmaid

Loga diehtočállosa  Dieđut koronavirusa birra 

loga eanet clear
Illustrasjon utenfor

Tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

BUFDIR lyser ut 8 millioner kroner til tiltak. Søknadsfrist 15.mars

Det er avsatt midler på statsbudsjettet kap. 351 post 70 til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsordningen “Tilskuddsordning om tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer” på vegne av Kulturdepartementet. 

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for lokalt, regionalt og nasjonalt engasjement og å støtte initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme mangfold og dialog. 

Tiltakene som blir innvilget støtte skal bidra til å:

• forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av hudfarge, etnisitet, religion og livssyn gjennom økt kunnskap og kompetanse i befolkningen, og

• utvikle metoder og innsatser for å fremme mangfold og dialogarbeid. 

Skog

Søk om anleggsmidler for friluftsliv til ditt lag/ forening

Nord-Troms friluftsråd støtter lag/ foreninger som bidrar med dugnad

Nord-Troms friluftsråd har midler til enkle tiltak for tilrettelegging for friluftsliv. Dersom ditt lag/ forening ønsker å bidra med dugnad- altså gjøre jobben selv- så kan man søke friluftsrådet om å dekke kostnader for materialer o.l. Nord-Troms friluftsråd skriver i sitt arbeidsprogram for 2021 at de skal: 

Bidra med anleggstilskudd til organisasjoner i Nord-Troms vil bidra med dugnad ved å få på plass bord, benker, klopplegging, stier, bålplasser etc. 

Søknad om støtte sendes friluftsrådet på mail: post@utinord.no. Det er lurt å opprette kontakt med friluftsrådet før man igangsetter prosjektet, for å undersøke hvor vidt deres prosjekt faller innenfor tilskuddsordningen. 

Hárjehallanáiggit Gáivuonhállas jagi 2021 várás

Gáivuona valáštallanráđi stivračoahkkimis 12.11.20 mearriduvvui, ahte hárjehallanáiggit Gáivuonahállas jagi 2021 galge juhkkojuvvot ovdal 15.01.21. Dát galgá dahkkojuvvot mearriduvvon juohkinprinsihpaid mielde, sisaboahtán ohcamušaid mielde ja hálddahusa bokte. Ovdal ohcanáigemeari lei hálddahus vuostáváldán ohcamušaid IKIL:s, OIK:s ja Biertavári bordtennisklubb:as. Hálddahus lea dál juohkán hárjehallanáiggiid.

Hárjehállanáiggit Gáivuonhállas jagi 2021 várás PDF document ODT document  

Tennisball

Tilskuddsordninger for idrettslag

Utvalgte nasjonale, regionale og lokale tilskuddsordninger

Kulturkontoret ble oppfordret til å utforme et årshjul/ en oversikt over aktuelle tilskuddsordninger for idrettslagene. Denne oversikten er sendt ut til kontakter i idrettslagene, men legges også ut her på vår hjemmeside. Som presisert over er dette kun utvalgte tilskuddsordninger- trolig finnes det også flere som kan være aktuelle, i tillegg til at det årlig kommer nye eller gjøres endringer i eksisterende. 

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk