Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
26. april kl. 10:50

Preassadieđáhus- Positiiva korona iskkus, muhto ii leat njoammungáddu, ođđa doaibmabijut eai álggahuvvo.

 

dieđut koronavirusa birra 

Loga eanet clear
error_outline
21. april kl. 10:12

Gáivuona suohkan rahppojuvvo fas binnážiid

 

dieđut koronavirusa birra 

Loga eanet clear
error_outline
19. april kl. 12:45

Sisriikkalaš doaibmabijut cuoŋománu 16.b 2021 rájes

Sisriikkalaš doaibmabijut 

Loga eanet clear
Turn.

Oppstart av turngruppe i Kåfjord

IKIL starter opp turngrupper onsdager

IKIL starter opp turngrupper i Kåfjord. Første trening var onsdag 28. april, og treningstidene er som følger:

SPRETTERNE: Onsdager fra 17.00-18.00 (fra 5 år til 3. klasse)

SPLITTERNE: Onsdager fra 18.00-19.00 (fra 4.klasse til ungdomsskole)

Anbefalt utstyr er innesko og bevegelige klær. 

Treningene foregår på Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole. Alle som skal delta må være medlemmer av IKIL. Med medlemskap er man forsikret gjennom IKIL sine avtaler. 

Kontaktperson: Lisa Marie Sveløkken Snare, telefon 99497380

 

Kulturruđat 2021

Dan jagi ohcanáigemearri lea: 16.05.21

Gáivuona suohkan dieđiha dakko bokte ahte dan jagi kulturruđat báikkálaš joavkkuide ja serviide leat almmohuvvon ja ohcanskovvi lea rábas. Searvvi doaibma dettohuvvo ja bidjo doarja vuđđun. Lágidit doaimmaid mánáid ja nuoraid ovddas vuoruhuvvo.

Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Vi trenger dine innspill i prosjektet Friluftslivets ferdselsårer når vi skal kartlegge alle stier og løyper i Kåfjord

Gi dine innspill i møte 24.mars kl. 17.00.

Prosjektet Plan for friluftslivets ferdselsårer er et nytt nasjonalt prosjekt (2019-2023) initiert av Klima- og miljødepartementet, ledet av Miljødirektoratet. Målet er at flest mulig kommuner utarbeider planer for friluftslivets ferdselsårer for at befolkningen skal kunne utøve friluftsliv jevnlig. Planen skal bli et dokument som gir oversikt over relevante stier, turveier og løyper. Den skal beskrive nåsituasjonen og skissere tiltak for å ivareta og utvikle ferdselsårene i tråd med målene som er satt for arbeidet. En Plan for friluftslivets ferdselsårer vil bidra til å organisere, systematisere og involvere ulike aktører for et felles løft for friluftslivet i kommunene i tråd med de nasjonale målene i Meld. St. 18 (2015–2016) Friluftsliv — Natur som kilde til helse og livskvalitet.

Fylkets friluftsråd, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Troms og Finnmark fylkeskommune utgjør regional prosjektgruppe. Nord-Troms friluftsråd er prosjektkoordinator og holder dialog med kommunene i Nord-Troms. Nå er kommunene i Nord-Troms 4 (Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen) i gang med kartleggingsfasen i regi av daglig leder i Nord-Troms friluftsråd. I den anledning trenger vi deres hjelp!

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk