Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Barn og familie foto illustrasjon far med barn

Slik markerer vi den årlige nasjonale Barnehagedagen i Olderdalen barnehage!

Barnehagen er en del av det samlede utdanningsløpet, og vi har et felles utdanningspolitisk mål at alle barn skal få et likeverdig og godt pedagogisk tilbud i barnehagen. Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for andre for å vise og synliggjøre barnehagens aktiviteter - der lek, læring, danning og omsorg er grunnleggende. Det er fremdeles stor uvitenhet om hva barn får oppleve og erfare i barnehagen og hvordan man best legger til rette for små barns utvikling og trivsel. Barnehagedagen kan bidra til å øke forståelsen for barnehagens innhold, de ansattes arbeid og hva som skaper en god barnehage.

Illustrasjonsbilde informasjon

Heahteveahkki mánáidgáhttenbálvalusas ođđajagemánus 2019

Ođđajagimánu 1. beaivvi 2019 lea mánáidgáhttenbálvalusas Gáivuonas heahteveahkki masa lea vejolaš váldit aktavuođa birrajándora. Guovvamánu 1.beaivvi 2019 rájis Návuona, Ráissa, Gáivuona ja Skiervvá suohkaniin lea aktasaš mánáidgáhttenvákta. Davvi-Romssa mánáidgáhttenvákta áigu ovttasbargat politiijain/áššáskuhttineiseválddiiguin.

Jus lea heahtedilli dábálaš bargoáiggi maŋŋil, de váldde aktavuođa mánáidgáhttenbalvalussii telefovnna bakte 482 05 762. Mánáidgáhttenvákta lea rabas mánnodagas bearjadahkii bie. 16.00- 08.00. Bearjadagas bie. 16.00 rájis gitta mánnodahkii bie. 08.00 rádjái.

 

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk