Kontaktinformasjon

Tone Mette Johansen, Barnehagestyrer
Telefon: 77 71 93 70
Epost: tone-mette.johansen@kafjord.kommune.no

Avdeling Labbetuss

Pedagogisk leder
Telefon: Labbetuss, 77 71 93 71

Avdeling Harestua

Pedagogisk leder
Telefon: Harestua, 77 71 93 72

Postadresse / besøksadresse:
Olderdalen barnehage
Lindvallvegen 3,
9146 OLDERDALEN
Fakturaadresse:
Kåfjord kommune
Postboks 74
9148  OLDERDALEN