Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
25. juni kl. 08:18

Til pasienter og pårørende i kommunale helsetjenester i Kåfjord

Se informasjonsskriv som også inneholder Prosedyre for besøk i sykehjem

Les mer clear

Meld deg/ditt barn på kulturskolen her / Allmut iežat/du iežat máná kulturskovlii dáppeTilbud musikk/Musihkkafálaldat
Tilbud i Manndalen og Olderdalen/Fálaldat Olmmáivákkis ja Dálusvákkis
Kunstverksted/Dáiddabádji
Fra 3. klasse og oppover/3.ceahkis bájas
Sceniske fag/Lávdefágat
Tillatelse/Lobi addin
Det er greit at kulturskolen legger ut bilde av mitt barn på kommunens hjemmeside og i sosiale medier/Lea go ortnegis ahte kulturskuvla bidjá mu máná gova suohkana neahttasiidui ja sosiála mediaide
Er det noe vi bør vite. F.eks erfaring med instrument, allergier, behov for særskilt tilrettelegging etc./Lea go mihkkige maid mii berreleimmet diehtit, omd. jus mánná lea ovdal čuojahan makkárge čuojanasa, allergiijaid birra, erenomáš heivehandárbbu jna.

Jeg bekrefter å ha lest og forstått/Duođastan ahte lean lohkan ja ipmirdan:*

Påmelding er bindende og er gjeldende til utmeldingsskjema er sendt inn. Plass i kulturskolen bekreftes per e-post eller telefon.

Dieđiheapmi čatnasa, gusto gitta dássážii go eretcealkunskovvi lea sáddejuvvon sisa. Kulturskuvlasadji duođaštuvvo e-boasta dahje telefovdna bokte.

Semesteravgift: 750 kr.

Lohkanbadjedivat: 750 ru.

Voksenkurs krever ikke semesteravgift.

Rávesolbmuidoahpahusas ii gáibiduvvo lohkanbadjedivat

Søskenmoderasjon (eller ved flere tilbud): 450 kr.

Hálbbiduvvon go leat eanet mánát seammá bearrašis (dahje jus váldá oasi eanet fálaldagaide): 450 ru.

Det er mulig med en prøveperiode på to økter uten å måtte betale.

Lea vejolaš geahččalit fálaldaga guokte háve ovdal go máksá.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk