Valgstyret vedtok i møtet 03.05.23 sak 06/23 at alle innkommende valglister for kommunestyrevalget 2023 ble godkjent.

Følgende valglister er godkjent:

  • Arbeiderpartiets liste Bargiidbellodat
  • Fremskrittspartiets liste
  • Høyres liste Olgešbellodat
  • Kristelig Folkepartis liste Kristtalaš álbmotbellodat
  • Miljøpartiet De Grønnes liste Birasbellodat Ruonát
  • Senterpartiets liste Guovddášbellodat
  • SV - Sosialistisk Venstrepartis liste SG - Sosialisttalaš Gurutbelloda

Etter valgloven §6-8 er klagefristen 7 dager fra offentliggjøringen.