Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
12. mai kl. 13:46

Doaktárkantuvra lea gitta gaskavahku miessemánu 12.b.2021 dihtorvuogádaga divodeami geažil

Dál ii leat vejolaš diŋgot dálkkasčujuhusaid, varraiskosiid jna. doaktárkantuvrras. 

Jus lea heahti, de riŋge telefovdna nummárii: 113 dahje 116117.

 

Loga eanet clear
error_outline
26. april kl. 10:50

Preassadieđáhus- Positiiva korona iskkus, muhto ii leat njoammungáddu, ođđa doaibmabijut eai álggahuvvo.

 

dieđut koronavirusa birra 

Loga eanet clear
error_outline
21. april kl. 10:12

Gáivuona suohkan rahppojuvvo fas binnážiid

 

dieđut koronavirusa birra 

Loga eanet clear

Kommuneplanens arealdel 2015-2027

Arbeidet med kommuneplanens arealdel er hjemlet i kapittel 11 i plan- og bygningsloven. Kåfjord kommune har i dag ingen gjeldende arealdel, kun kommunedelplaner for de enkelte områdene av kommunen.

Siden arealdelen til kommuneplanen skal utarbeides med utgangspunkt i de føringene som blir gitt i kommuneplanens samfunnsdel, var det viktig å få samfunnsdelen på plass før arealdelen ble sluttført. Samfunnsdelen ble vedtatt av Kåfjord kommunestyre 04.09.2015.

Kommuneplanen er vårt viktigste strategiske verktøy. Den skal gjøre det mulig for oss å trekke opp en utviklingsretning for kommunen vår og samtidig hjelpe oss i hverdagen slik at vi ser alle små og store avgjørelser i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Arbeidet med disse to delene har pågått parallelt og utarbeides i to separate dokumenter. Kommuneplanens arealdel viser ønsket arealbruk de neste 12 årene, setter rammer og gir forutsigbarhet overfor innbyggere, grunneiere og utbyggere. Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og handlingsdel skal henge sammen og utgjøre en rød tråd i kommunens helhetlige tjenestetilbud og produksjon. Slik skal vi få til en felles satsing for å nå visjonen og målene vi har satt oss.

Trykk her for å se arealdelens beskrivelse 
Trykk her for å se arealdelens bestemmelser 
Trykk her for å se arealdelens ROS-analyse
Trykk her for å se arealdelens plankart

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Illustrasjon foto planlegging kart skrivebord

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk