Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk
7. mars:

Fálaldat mánáide ja nuoraide geat dárbbašit oktiiheivehuvvon bálvalusaid nannejuvvo

Guovvamánu 2023 rájes nanne Gáivuona suohkan fálaldaga mánáid ja nuoraid várás geat dárbbašit oktiih... loga eanet

Dihtotkultuvrra gelbbolašvuođa ja resursaguovddáš

Kompetanse- og ressurssenter for datakultur (KRED) utforsker og synliggjøre datakultur som kulturutrykk og fritidsaktivitet, hever komptansen på feltet hos ungdomsarbeidere, beslutningstakere og publikum, samt veileder i hvordan skape relevante aktiviteter og inkluderende fysiske møteplasser for ungdom med respektive interesser. 

Det er et tilsvarende kompetansesenter i Sarpsborg. KRED Nord er støttet av Kåfjord kommune, Kulturtanken, KRED Øst og UKM. 

Kompetansesenteret har sitt tilholdsted ved Kultursenteret i Olderdalen, og når det er ferdig ombygd tilby en møteplass for datakultur med 10 pc-stasjoner, Maker Space, arkade og digitalt produksjonsrom. Det er et gratis tilbud med hovedmålgruppe ungdom i alderen 13-20 år.

KRED driver regionalt fsåredningsarbeid på feltet og støtter frivillige og offentlige aktører i nord med kompetanse og ressurser. Med det formål at de kan styrke sin digitale tilstedeværelse og knytte virksomhetenes arbeid tettere opp mot interesser som opptar målgruppen i dag, fange opp barn og unge med respektive interesser som ikke er i kontakt med andre organiserte tilbud og utgjøre en sunn motvekt til den kommersialle delen av gaming-industrien.

KRED drifter en rekke tilbud som det kan leses om i fanene under. 

Aktuelt

Minecraft Facebook Event

Minecraft byggekonkurranse 2

Er du en byggmester i Minecraft? Har du noen ideer om hvordan man kunne økt trivselen blant barn og unge i Kåfjord? - bygg ideen din i Minecraft og ...
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk