Kurset bygger på SAM-1031: Nordsamisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1 eller tilsvarende. Kurset arrangeres i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, slik at det er mulighet å ta eksaman ved UiT.

Les om studietilbudet SAM-1034 her: http://kursa.oahpa.no/

Dersom du ønsker å ta eksamen og få tildelt studiepoeng (10 stp), må du være tatt opp som student ved Norges arktiske universitet. Du søker opptak til enkeltemne (9199 enkeltemner, ikke realfag). Søknadsfrist er 1.juni, men dette forplikter deg ikke til å ta eksamen.

Ved semesterstart må du betale semesteravgift (à kr 500) og undervisnings- og eksamensmelde deg i SAM-1034 Nordsamisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon. Frist for å melde seg opp til eksamen er senest 1.september 2021.

Du må søke elektronisk Mer informasjon om opptak, hvor du søker og fremgangsmåte finner du her: http://kursa.oahpa.no/studeanttaide/som-uit-student/

Kursstart: September i Manndalen.

Du må også gi beskjed til Giellasiida om at du melder deg på kurs.

Husk å melde deg på kurset innen 18.08.2021 For flere detaljer og påmelding: giellasiida@kafjord.kommune.no  eller hans.erling.pettersen@kafjord.kommune.no tlf. 77 71 93 82.

Ansatte i Kåfjord kommune kan søke permisjon med lønn for å delta.

Kåfjord kommune har to støtteordninger:

• Foreldre med barn i barnehage eller som har samisk i sin fagkrets i grunnskolen og nærtstående til demente kan søke Kåfjord kommune om støtte for å delta på kurset.

• Stipend til andre søkere som er folkeregistrert i Kåfjord kommune og som tar eksamen i SAM-1034. Ta kontakt med Inger M. Åsli tlf. 77 71 92 32 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no  www.kafjord.kommune.no