Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
26. februar kl. 14:09

Kåfjord kommune vil igjen inntil videre fraråde aktivitetstilbud for voksne

Koronainformasjon

Les mer clear
error_outline
19. februar kl. 15:23

TV reportáša korrigeren go bajilčála ii doallán deaivása

 

Loga dieđuid koronavirusa birra 

loga eanet clear
error_outline
17. februar kl. 14:41

Gáivuona suohkan rahpá vejolašvuođaid lágidit doaimmaid

Loga diehtočállosa  Dieđut koronavirusa birra 

loga eanet clear

Šaldi Gorssa juova badjel, issoras erenoamáš vásáhus

En av de store attraksjonene i Kåfjord. Følg den over 100 år gamle hest og vogn vegen frem til Europas dypeste juv. 153 meter under brua lander fossen. Opplevelsen av å stå ute på brua og trygt kjenne på høyden og samtidig se de enorme dimensjonene i naturen, det blir et minne for livet. Om du er spesielt spenningssøkende kan du bestille deg et strikkhopp. Det foregår i helgene i sommesesongen og har blitt svært populært. Foto: Jan R. Olsen

Okta Gáivuona stuorimus attrakšuvnnain. Guora dološ heasta- ja vovdnaluotta, mii lea badjel 100 jagi boaris, gitta Eurohpa čiekŋaleamos juvvii. 153 mehtera šalddi vuolde lea gorži. Dat ahte čuožžut šalddis ja oadjebasvuođas dovdat man čieŋal dat lea, seammás go oainnát luonddu hirbmadis dimenšuvnnaid, dat lea vásáhus mii bisána agibeaivái muitui. Sáhtát diŋgot streahkkanjuikema jus leat hui gealdoáŋgir. Dat dáhpáhuvvá geasset vahkkoloahpain ja lea šaddan hui bivnnuhin. Govva: Jan R. Olsen

Grosajuvet med brua fotografert av Jan R Olsen
Forsidebilde hopp ide

Hopp idé

HoppIDÉ-prošeakta lea Davvi-Romssa guhtta suohkana (Návuona, Ráissa, Skiervvá, Gáivuona, Ivggu ja Omasvuona) oktasaš áŋgiruššan, mas leat maid searvvit doaibmaoasálaččat nugo Romssa Fylkkasuohkan, Innovašuvdna Norga, Ungt Entreprenørskap (Nuorra Fidnohuksen) ja eará aktevrrat.

Prošeavtta váldoulbmil lea nannet boahttevaš ealáhusovdáneami go oahpásnuvvá iežas guovlluin ja oaidná makkár vejolašvuođat doppe leat.

Illustrasjon felles styrke

Davvi-Romssa ealáhusovdánahttit

Davvi-Romssa guhtta suohkana ealáhuskonsuleanttat čoahkkanit oktasaš orgánii digaštallat ja geahččalit čoavdit searve hástalusaid. Dan guđa suohkanis leat lunddolaččat oktasaš ja erenoamáš hástalusat, ja máhtu ja gelbbolašvuođa juogadeapmi lokte sin buohkaid.

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk