Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

NAV Gáivuotna lea gitta 22.03.19

stengt22maqrs

NAV Gáivuotna lea gitta 22.3 2019 siskkáldas čoahkkima geažil.

Jus dárbbašat fáhkka váldit oktavuođa midjiide bearjadaga 22.3, de riŋges dása: 55 55 33 33.

 

Med vennlig hilsen NAV Kåfjord

Temadag helse - Vold og trusler på arbeidsplassen

ZT 7J 4LNV 2UEAAAAASUVORK 5CYII=

Temaer for dagen
•    Forebygging av vold og trusler
•    Hvordan gå videre om en ansatt er utsatt for vold/trusler (oppfølging)
•    Hva er lovpålagt
•    Pasient/brukers rettighet
•    Mulighet for arbeidsgruppe/plenumsdiskusjon

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk