Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk
14. juni:

Visjona: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni søker kommunedirektør

Søknadsfrist 20.august 2024. Søk her.Vi søker kommunedirektørKåfjord kommune ønsker en ny kommunedir...

Áššáigulleváččat

Hva er god livskvalitet for deg?

Som kommuneoverlege har jeg ansvar for folkehelsen i Kåfjord kommune. Kommunen er forpliktet gjennom folkehelseloven å arbeide for god folkehelse. Formålet med loven er direkte sitert fra lovteksten «å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.»

Illustrasjonsbilde informasjon

DNF- bálvalus rievdada dál rutiinnaid čadnon dálkasiid hálddašeapmái!

Ássit besset dál viežžat multidose nammasaš dálkasiid báikkálaš rámbuvrrain Olmmáivákkis, Biertaváris, Čietnjalluovttas ja Dálusvákkis. Divat páhka ovddas lea 146 ruvnno/ 2-vahkkosaš páhka ovddas ja 243 ruvnno/ 4 vahkkosaš páhka ovddas. Dát submi ii máksojuvvo ruovttoluotta buhcciide.

Buohccit geat nagodit ieža váldit mearriduvvon dálkasiid, muhto geat eai soaitte nagodit doseret ja diŋgot dálkasiid, sáhttet oažžut njuolga šiehtadusa apotehkain.

Illustrasjonsbilde informasjon

Legekontoret i Kåfjord har fått ultralydapparat

Våren 2023 ble det besluttet å gjøre innkjøp av ultralydapparat til Legekontoret i Kåfjord. Nå høsten 2023 har vi alle fastleger vært på grunnkurs i bruken av dette og har nå fått apparat hos oss klart til bruk.

Vi er kurset i bruk av dette i allmennlegeperspektiv, altså bruk på fastlegekontor, og vil ikke erstatte undersøkelse utført av radiolog inne på sykehus.

Fremover vil vi være veldig motivert for mengdetrening og vil sannsynlig undersøke både stort og smått, slik at vi får dette i fingrene.

thumbnail_20231025_110356

Vaksinetilbud høsten 2023 - oppdatert 9/11

Det er tid for den årlige vaksineringen, nå med både influensa- og koronavaksinen. Begge vaksiner kan settes samme dag. Vi har også vaksiner til barn.

Vaksinene settes på det Kåfjord Helsestasjon (Helsetunet) følgende datoer:

14.november klokken 12.30.- 13.30.

28.november  klokken 12.30.- 13.30.

Vaksinene settes på det GAMLE SYKEHJEMMET følgende datoer:

        06. oktober klokken 10 – 14

         20. oktober klokken 09 – 13

Alle dager er drop-in, så ingen trenger å bestille time, bare møt i oppgitt tidsrom nevnt ovenfor.

Illustrasjonsbilde informasjon
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk