Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk
7. februar:

Troms Kraft og Ymber inviterer til folkemøte

Link til Tromskraft.no Les mer

Áššáigulleváččat

Dievdoolbmot uhccojuvvojit dearvvašvuođafágii

Áŋgiruššan fállát barggu dievdoolbmuide gaskkal 25 – 55+ jagi dearvvašvuođafágas joatkkašuvvo. Dievdoolbmot dearvvašvuođas lea riikkaviidosaš rekrutterenprográmma mii lea komprimerejuvvon, ja addá buori ráhkkanahttima fágareivve ja dearvvašvuođafágabargi virggi guvlui. Gáivuona suohkan fállá dál sihke práksis- ja oahpposajiid.

menn søkes til helseutdanning

KORONABOAHKUHEAPMI

Dál besset buohkat badjel 18 jagi boahkuhuvvot 4. dosain koronavirusa vuostá.

REMIN nammasaš neahttasiiddus leat rabas diimmut juovlamánu 1. ja 15. beaivvi ja doppe beassá dieđihit iežas boahkuheapmái. 

REMIN: https://timebestilling.remin.no

Illustrasjonsbilde informasjon

Råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke skremmende for både voksne, ungdommer og barn. Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp.

Illustrasjonsbilde informasjon

Problemer med bruk av HelseNorge

Legetjenesten har fått tilbakemelding fra enkelte innbyggere at de ikke får benyttet seg av funksjoner på HelseNorge i kontakt med oss i Legetjenesten.

Etter en oppgradering av vårt datasystem har enkeltes innstillinger blitt endret. Dette kan vi manuelt endre på i den enkeltes journal, men da må vi vite hvem det gjelder.

Ta kontakt med oss om du opplever problemer med bruk av HelseNorge i kontakt med oss. Du skal kunne sende melding til legen, e-konsultasjon med legen, bestille resepter eller bestille legetime hos oss via HelseNorge.

Anita Monsen Pedersen
Kommuneoverlege i Kåfjord

Illustrasjonsbilde informasjon

Økt hverdagsglede = bedre helse

Stress

Hvordan du har det i din hverdag, påvirkes veldig av hva du gjør. Det er ikke alle faktorer i livet man kan fjerne eller endre på, men man kan selv gjøre små justeringer som gjør at man håndterer disse faktorene annerledes.

I dette innlegget vil jeg gå gjennom fem slike konkrete grep for å øke din hverdagsglede.

Illustrasjonsbilde informasjon
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk