Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk
27. september:

Innspill til næringsstrategi i Troms

Áššáigulleváččat

Nyansatt fastlege i Kåfjord kommune

Vi har gleden av å meddele at vi har fått ansatt en ny fastlege hos oss fra 01.11.22.

Dette er Rose Marie Moss, en 29 år gammel kvinne. Fra tidligere har hun erfaringer fra sykehus, men hun var vikar på legekontoret i Kåfjord kommune sommeren 2022.

Illustrasjonsbilde informasjon

Bovdehus fágabeaivái- Mánát oapmahažžan

  • Ulbmiljoavku: Olbmot geat fuolahit ahte mánáin lea buorre dilli, suohkanat, UiT Norgga árktalaš universitehta, jođiheaddjit
  • Áigi ja báiki: Disdaga golggotmánu 25.b. 2022 bie. 08.15- 15.30
  • Jiehkkevárri, Sykehusveien 23(Universitehtabuohcciviesubargiide)
Illustrasjonsbilde informasjon

Kåfjord kommune markerer verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober, og det oppmuntres også til at venner, familier, nabolag, foreninger, lag og arbeidsplasser markerer dagen.

Årets tema er ensomhet og utenforskap. La gjerne verdensdagen bli et påskudd for å møtes, også i tiden før og etter 10. oktober. Kommunen håper dette er noe som engasjerer, og kan bistå med planleggingsstøtte og formidling av aktiviteter og arrangementer i årets program.

løftblikket

Invitasjon til fagdag Barn som pårørende

Målgruppe: Barneansvarlige, kommuner, UIT og ledere
Tid og sted: Tirsdag 25.oktober 2022 kl. 0815 -1530
Jiehkkevarri, Sykehusveien 23(UNN ansatte)

Illustrasjonsbilde informasjon

Røntgenrusttegiid divodeapmi Sonjatunas

Sonjatuna røntgenossodat lea gitta røntgenrusttegiid divodeami geažil gaskavahku golggotmánu 5 beaivvi rájes bie. 11:00 gitta golggotmánu 10 beaivvi rádjai.

Rahppojuvvo dábálaš áiggis golggotmánu 11.beaivvi.  

Illustrasjonsbilde informasjon
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk