Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
20. september:

Invitasjon til folkemøte Tema: Evaluering etter flommen i Kåfjordelva

Tid: Torsdag 29.09.22 kl.19.00. Sted: Røde Kors huset, Birtavarre Les mer

Aktuelt

Nyansatt fastlege i Kåfjord kommune

Vi har gleden av å meddele at vi har fått ansatt en ny fastlege hos oss fra 01.11.22.

Dette er Rose Marie Moss, en 29 år gammel kvinne. Fra tidligere har hun erfaringer fra sykehus, men hun var vikar på legekontoret i Kåfjord kommune sommeren 2022.

Illustrasjonsbilde informasjon

Kåfjord kommune markerer verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober, og det oppmuntres også til at venner, familier, nabolag, foreninger, lag og arbeidsplasser markerer dagen.

Årets tema er ensomhet og utenforskap. La gjerne verdensdagen bli et påskudd for å møtes, også i tiden før og etter 10. oktober. Kommunen håper dette er noe som engasjerer, og kan bistå med planleggingsstøtte og formidling av aktiviteter og arrangementer i årets program.

løftblikket

Invitasjon til fagdag Barn som pårørende

Målgruppe: Barneansvarlige, kommuner, UIT og ledere
Tid og sted: Tirsdag 25.oktober 2022 kl. 0815 -1530
Jiehkkevarri, Sykehusveien 23(UNN ansatte)

Illustrasjonsbilde informasjon

Service på røntgen på Sonjatun

På grunn av service på røntgen lab Sonjatun blir vi å holde stengt fra onsdag 05 Oktober kl. 11:00 til og med mandag 10 oktober.

Åpner til vanlig tid tirsdag 11 oktober.

Illustrasjonsbilde informasjon

Konferansen "Sammen mot vold" streames 30.-31. august

Sametinget og Justis- og beredskapsdepartementet inviterer offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner til konferanse om vold og overgrep i samiske samfunn i Alta 30.-31. august 2022. Konferansen streames, og ligger tilgjengelig i ettertid.

Link til tirsdagens stream: Sametinget KommuneTV

Link til onsdagens stream: Sametinget KommuneTV


Vold og overgrep i samiske samfunn er en utfordring som må løses i fellesskap mellom det samiske samfunnet og norske myndigheter. Arbeidet for å forebygge og bekjempe vold og overgrep i samiske samfunn sees i sammenheng med det generelle arbeidet mot vold og overgrep, men også i lys av pågående initiativer for å fremme samisk språk og kultur. Også øvrig arbeid som kan bidra til å styrke den gjensidige tilliten mellom norske myndigheter og den samiske befolkningen er viktige i denne sammenhengen.  

Konferansen tar opp temaer som vold og seksuelle overgrep i en urfolkskontekst, samarbeidsformer og samarbeidsforum, det kommunale og regionale tilbudet og politiets roller og ansvar. 

Sametingsråd Runar Myrnes Balto og statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hans Petter Aasen vil åpne konferansen.
 

Bilde er hentet fra invitasjonen til konferansen
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk