Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk
25. september:

Čáhcegidden mánnodaga čakčamánu 25.b.2023 bie. 15.00.-17.00. Jávredearpmis Lávkgieddái/ Fiervái

Mánnodaga čakčamánu 25.b. bie. 15.00.-17.00 giddejuvvo čáhci dáin guovlluin: Vannbakken - Gorži - Fi... loga eanet

Áššáigulleváččat

Dieđut loddeinflueanssa birra Gáivuonas

Gáivuona suohkan lea dán rádjái ožžon unnán dieđuid jápmalottiid birra. Mii leat ožžon dieđu loddejámu birra suohkana olggut guovlluin, Gáivuonorriin ja Dážavákkis. 

Suohkan lea mearridan gaskaboddosaš rutiinnaid ja doaimmaid das mot meannudit jus loddeninflueanssa deaivida. Mis lea maiddai buorre gulahallanvuogit Ivgu suohkaniin danne go mis lea oktasaš hálddašeapmi Vuorris, go doppe leat gávdnon ollu jápmalottit. 

Mii bivdit sin geat gávdnet jápmalottiid čuovvut rutiinnaid mat muitalit maid olmmoš galgá dahkat jus gávdná jápmalottiid, namalassii dieđihit suohkanii. 

Šibitdoavttirinstituhtta neahttasiiddus leat eanet dieđut: 

Døde eller syke fugler og andre dyr | Mattilsynet

Dehálaš lea ahte ii olmmoš guoskkat buohcci dahje jápmán lottiid, ja ahte ii muosehuhte buohcci lottiid go eai oro nagodeamen girdilit. Lottit mat eai jáme dan dávdii sáhttet váldit vára čivggain. Buohccán lottiid ii sáhte dálkkodit loddeinflueanssa vuostá. Olmmoš berre garvit johtimis báikkiin main leat ollu lottit go njoammu sáhttá čuovvut skuovaid ja biktasiid mielde. Basa ja desinfisere skuovaid ja biktasiid jus finat guovlluin main leat ollu luonddu lottit.

 

 

Varsel illustrasjon foto

Kåfjord kommune har startet gjenåpning av scooterløyper

I dag åpner flere av løypestrekk for snøscooter. Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av vurderinger av beredskapsledelsen i samråd med våre snøscooterforeninger. Husk å følge svært nøye med på varsler, hør med kjentfolk og vær varsom når dere ferdes ute i terrenget. Det er fortsatt skredfare og svake lag i snøen.

LINK til oversikt scooterløyper

Illustrasjonsbilde informasjon

Informasjon om vurdering åpning av enkelte scooterløyper i Kåfjord

Fylkesberedskapsrådet har møte i dag søndag 2/4 kl.15.00.
I tillegg pågår det helikopterbefaring i aktuelle områder, for ny vurdering av sneansamling og skredfarevurdering.
I tillegg tas det bilder i dag med drone av Kåfjord kommune.

Det vil komme nærmere informasjon om evt. åpning av enkelte scooterløyper i morgen mandag, informerer når det er avklart.

Illustrasjonsbilde informasjon
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk